פתיחת חנויות של סקוט בשבתות

ניר ניני

הייתי רוצה שיפתחו בשבתות כי באמצה השבוע ההורים שלי לא יכולים לקחת אותי כי הם עובדים ובשת זה סגור רק בחופשים אני יכול לנסוע