עשרת הדיברות

סתיו בן יצחק ח'4

Big image
Big image

משה בראי האומנות שכבות מידע

Big image

עשרת הדיברות כולל הסברים

Big image
Big image

מבט ממוקד על דיבר- מצגת שיתופית