DE PADEN OP...!

GNOON Vaktherapie studiedag 2013

3 december in Nijmegen

De zorgpaden rollen zich uit, behandeltrajecten worden vastgelegd. Gaan we mee de paden op? Dit vraagt om te beschrijven wat we doen en om in de kijker te komen! Het beschreven staan in een zorgpad is van groot belang voor de positionering van de vaktherapie. Op deze 8e GNOON studiedag nemen we jullie mee en hopen we op een stimulerende wijze jullie te enthousiasmeren om zelf op (zorg)pad te gaan binnen je instelling en je eigen route uit te zetten.

Er is ook aandacht voor de positieve psychologie, of de positieve psychiatrie. Was vaktherapie al niet altijd erg positief? Omdat we ons, net als in dit gedachtegoed, steeds richten op het aanboren van de drijfveren, de waarden en de krachtbronnen van de cliënt. En hoe doe je dat bij jezelf in de uitoefening van je vak? Op ons pad zullen we dan ook gaan kijken naar het mooie van ons vak: Wat kunnen we goed? Wat helpt cliënten? En hoe werken we zelf het prettigst?

Dus vaktherapeuten: pak je vakrugzak, trek je wandelschoenen aan en ga mee naar de onbekende, positieve & spannende paden van ons vak. Exploreer nieuwe werkvormen, nieuwe krachtbronnen, nieuwe onderzoeken…..


Ook benieuwd naar de eerste zorgpad-ervaringen, naar een interessante module, naar innovatieve ontwikkelingen op e-health gebied? Kom naar de GNOON studiedag `DE PADEN OP...!'


Deze dag is SRVB geaccrediteerd (2 pt.)

Tuesday, Dec. 3rd, 9am-5pm

71 Nijmeegsebaan

Nijmegen, GE

Suzanne Haeyen, namens de GNOON vakgroep voor Vaktherapie (GGNet, Propersona, UMC st. Radboud)Programma

9.15 - 9.45 uur Ontvangst in het hoofdgebouw

9.45 – 10.00 uur Openingswoord H. v.d. Berg, directeur RCG Nijmegen, ProPersona

10.00 - 10.30 uur Lezing 1 Dr. Otto Dellemann

10.35 – 11.20 uur Lezing 2 Dr. Ditty Dokter

11.25 – 12.10 uur Lezing 3 Drs. Artur Jaschke


12.15 -13.30 uur Lunch


13.30 -14.45 uur Workshops Ronde 1

…naar de volgende ronde

15.00 -16.15 uur Workshops Ronde 2

16.30 -17.00 uur Afsluiting: dagverslag in beeld door Gabi Rets & borrel!

INSCHRIJVING

Inschrijving: Graag zo spoedig mogelijk aanmelden (uiterlijk 19 november) via www.deggzacademie.nl. Je ontvangt een mail ter bevestiging. Inschrijving voor de workshops verloopt via de site!

Kosten: Gratis voor alle vaktherapeuten van de aan het GNOON deelnemende instellingen: GGNet, ProPersona en UMC St. Radboud! (de eigen instelling betaalt voor ieders deelname).

Externe deelnemers betalen 95 euro via een eenmalige machtiging. Studenten betalen een gereduceerd tarief van 45 euro.

LEZINGEN

Lezing 1. ‘Positieve psychiatrie’ biedt kansen om vaktherapie op de kaart te zetten

Dr. Otto Dellemann
In deze lezing wordt uitgelegd wat er onder ‘positieve psychiatrie’ verstaan wordt en waarom GGNet gekozen heeft om ‘positieve psychiatrie’ als haar nieuwe visie te nemen. Vervolgens wordt toegelicht waarom ‘positieve psychiatrie’ nieuwe kansen biedt om vaktherapie op de kaart te zetten.


Otto Dellemann is psychiater bij GGNet


Lezing 2. De (zorg) paden op?
Dr. Ditty Dokter
Deze lezing geeft mogelijkheden aan voor vaktherapeutische ‘’evidence gathering’’. Wat voor soort bewijs zoek je om te beargumenteren voor insluiting in een zorgpad? Wat hebben anderen al gedaan en hoe pas je dat aan in eigen setting? Maar ook: hoe kun je zelf instrumenten inzetten om bewijs te vergaren en/of redeneren voor criteria die geschikt zijn voor vaktherapie? Evidence based practice en practice based evidence... Hoe kunnen we ons als vaktherapeuten positioneren en binnen onze eigen setting initiatief nemen?


Dr. Ditty Dokter is als Hoofdlector aangesloten bij KenVak, Nederland en als Senior lecturer/courseleader MA Dramatherapy bij de Anglia Ruskin University, Cambridge, Engeland. Haar onderzoeksinteresse is gelegen in de interculturele praktijk van vaktherapie (o.a. Dokter 1998, 2000, 2003, 2010, 2011) en practice based evidence ( Dokter 2009, 2011). Als Head Arts therapies in een GGZ-instelling in Engeland was zij betrokken bij de ontwikkeling van zorgpaden en de inclusie van vaktherapieën als psychologische therapieën binnen diverse ‘’care pathways’’ in de volwassenen en ouderen psychiatrie.


Lezing 3. Vaktherapie doe je samen

Drs. Artur C. Jaschke

In het afgelopen jaar heeft vaktherapie steeds meer aandacht gekregen. Buiten de wetenschapsliteratuur zijn de effecten van het verbeteren van kwaliteit van leven van cliënten zichtbaar en overtuigend. Het probleem ligt binnen de wetenschapsliteratuur, waar goede studies ontbreken, niet consistente resultaten leveren en/of methodologisch zwak zijn.

In deze presentatie ligt de focus op de samenwerking van disciplines om de toekomst van de vaktherapieën binnen de wetenschap te kunnen bepalen.

Het is de samenwerking van therapeuten, neurowetenschappers, psychologen, verpleegkundigen en persoonlijke begeleiders en niet te vergeten de cliënt zelf, die de deuren voor een succesvolle representatie van de vaktherapieën in de wetenschap kunnen openen.


Drs. Artur C. Jaschke is onderzoeker klinische Neuromusicologie en is met zijn onderzoek over de effecten van muziek op de hersenen verbonden aan de afdeling klinische Neuropsychologie, bij de Vrije Universiteit in Amsterdam.

WORKSHOPS RONDE 1

Workshop 1

Van vaktherapie naar internettherapie: een brug te ver of bruggen slaan?

Natasja Berkhout, muziektherapeut, Anita Middendorp, beeldend therapeut, Judith Hooghiemstra, psychomotorisch therapeut, GGZ Noord Holland Noord


In deze workshop willen we jullie meenemen in het proces wat wij als vaktherapeuten hebben doorlopen om out of the box te denken en vanuit onze werkruimtes een stap te maken richting internettherapie. We hebben 4 modules vaktherapie en e-health ontwikkeld: muziektherapie, beeldende therapie, psychomotorische therapie en running therapie. We willen jullie laten kennismaken met het werken met de modules die wij ontwikkeld hebben.


Workshop 2

'Voor de ACT liefhebber'

Hanneke Veldhuis, beeldend therapeut GGNet ouderen


Ervaar zelf een aantal nieuwe beeldend therapeutische ACT-werkvormen die recentelijk werden ontwikkeld voor de doelgroep ambulante ouderen. Maak kennis met deze laagdrempelige, inzichtgevende oefeningen, waarbij de kracht van beeldend medium het uitgangspunt is. Ontdek wat de werkvorm met jou doet en in hoeverre deze werkvormen toepasbaar zijn voor jouw doelgroep. Ter illustratie zullen er foto's worden getoond van de door ouderen gemaakte werkstukken.


Workshop 3

Werken met Boosheid

Linda Sanders, Beeldend therapeut Pro Persona locatie Ede.


In deze workshop wil ik jullie laten kennismaken met de module werken met boosheid. Samen met mijn collega geef ik deze module sinds enkele jaren op indicatie aan cliënten binnen de kliniek volwassen psychiatrie. In deze module leren cliënten om hun boosheid te voelen, te erkennen en om er regie over te houden.

Binnen de workshop zullen jullie uitleg krijgen over de module en kunnen jullie een van de beeldende oefeningen zelf ervaren!


Workshop 4

Dramatherapie binnen Schematherapie; kruisbestuiving

Marjon Wagenaar, vaktherapeut drama, dagbehandeling bij GGZ Centraal de Meregaard in Almere (volwassen- en ouderen psychiatrie)


Deze workshop geeft een inleiding over schematherapie en het modi-model. Workshopgever draait een ambulante schematherapie groep, samen met twee GZ-psychologen. Hoe is de kruisbestuiving van psychotherapie met dramatherapie binnen de Meregaard tot stand gekomen en hoe is het programma vormgegeven. Daarnaast vooral doen! Rollenspelen en oefeningen om op een speelse manier wat meer te ervaren in de verschillende modi?


Workshop 5

Drumming

Jaap Orth, senior muziektherapeut bij Pro Persona, afd. Multi Complexe Zorg Wolfheze, docent, Practicum muziektherapie en supervisor op ArtEZ Conservatorium.


Drumming is een energieke handeling die mogelijkheden biedt om op een gestructureerde manier uiting te geven aan beladen emoties, deze te communiceren en eigen kracht te voelen. Bij depressie en PTSS is het moeilijk om overheersende gedachten los te laten en te vertrouwen op je eigen gevoel. Drummen vergt naast kracht en concentratie ook “direct handelen zonder nadenken”. Belemmerende gedachten moeten worden losgelaten en het is nodig om op eigen (ritme)gevoel te durven vertrouwen. Keuzes in muziekstijlen en samenspel met de therapeut, maken het mogelijk uiting te geven aan verschillende emoties, deze te beïnvloeden en om positieve ervaring op te doen in muzikale activiteit en samenspel. Daarnaast biedt “drumming” een goede basis voor bandwerk, hobby en mogelijkheid om zelfstandig emoties te hanteren. Recente (bio)medisch wetenschappelijke onderzoeken tonen de therapeutische effecten van “drumming” aan.

In de workshop gaan we zelf aan de slag op slagwerk en/of piano/gitaar en oefenen we instructie/Brusciaspeltechnieken. We besteden aandacht aan therapeutische toepassing en wetenschappelijke onderbouwing. Papers zijn beschikbaar.


Workshop 6

Module PMT emotie-exposure

Anneke Özen senior-PMT-er Centrum voor Angststoornissen Kliniek en Dagbehandeling Overwaal


In deze workshop kun je kennisnemen van de module en ervaren wat deze inhoudt. De module is een klachtgericht aanbod dat door mij als PMT-er ontwikkeld is binnen het Centrum voor Angststoornissen Kliniek Overwaal. Het theoretische kader waarop de workshop stoelt, is die van het Unified Treatment Protocol zoals dat door Barlow ontwikkeld is. Een nieuw ontwikkelde richting binnen de cognitieve gedragtherapie die niet zozeer de diagnoses als uitgangspunt neemt, maar het gegeven dat klachten ontstaan en in stand blijven door inadequaat emotie-gestuurd-gedrag, zoals: vermijding, aan zichzelf voorbijlopen, dwangen, piekeren, rationaliseren, opkroppen van emoties, overmatig aanspannen van het lichaam etc.
In de workshop krijg je naast een theoretische inleiding ook de mogelijkheid om door middel van PMT-werkvormen te ervaren hoe de exposure (blootstelling) aan de emoties in zijn werk gaat. Hierbij zijn 3 stappen te onderscheiden: bewustworden van de emotie, wennen aan de emotie en ervaren dat het inadequate emotie-gestuurde-gedrag niet nodig en niet wenselijk is.
Zorg voor kleding en schoeisel waarin je makkelijk kan bewegen.

WORKSHOPS RONDE 2

Workshop 7

Werken met Cubase

Gert-Jan Brust is sinds 1988 werkzaam op Multi Complexe Zorg Wolfheze als verpleegkundige en sinds 15 jaar als helpdeskmedewerker bij afdeling ICT. Sinds 1995 enthousiast en intensief gebruiker van Cubase.


Cubase is één van de eerste, bekendste en meest gebruikte digitale midi ( http://nl.wikipedia.org/wiki/MIDI )- en audio software ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Software ) ter wereld. Met Cubase kan MIDI-nootinformatie worden opgenomen, bewerkt en afgespeeld met behulp van elk digitaal ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Digitaal ) instrument dat MIDI ondersteunt. Tevens kan er rechtstreeks audio mee worden opgenomen, bewerkt en afgespeeld. De muziek wordt in zogenaamde Parts als relatief eenvoudig te bewerken stukjes muziek per digitaal spoor getoond, die dan gezamenlijk kunnen worden samengevoegd in een Song of Arrangement.

Cubase maakt het voor veel cliënten mogelijk om hun eigen muziek, beats en mixes te creëren zonder een instrument te bespelen of muzikale vaardigheden te bezitten. Het blijkt voor velen een aantrekkelijke expressievorm en mogelijkheid om, op een gestructureerde en transparante manier, een product te maken vanuit hun eigen achtergrond en creativiteit, die past in de hedendaagse muziekcultuur.


Workshop 8

“Mijn handen weten hoe het moet”; Fasegericht behandelen van vroegkinderlijk chronische traumatisering met beeldende therapie.

Marian Kramers, beeldend therapeut en supervisor, werkzaam op het TRTC van GGZ Drenthe in Assen.


In deze workshop laat ik zien hoe ik beeldende therapie aanbied aan volwassenen die vroegkinderlijk getraumatiseerd zijn. Deze clienten groep heeft zich allerlei overlevingsstrategieën aangeleerd die in hun verleden voldeden, maar nu vaak belemmerend zijn voor verdere ontwikkeling.

Fase 1 richt zich op de autonomie en verbeteren van kwaliteit in het leven van nu. In fase 2 komt verwerken van traumatische gebeurtenissen aan bod. Fase 3 richt zich op integratie van het verleden in het leven nu en toekomstperspectieven.


Workshop 9

Evidence de baas

Fanny Fransen & Alissa Schaeffer, dramatherapeuten en onderzoekers. Instelling: GGZ Oost Brabant, Oss. Afdeling kind & jeugd


Er wordt aan alle kanten fors bezuinigd. Wat wordt er van dramatherapeuten verwacht vanuit de zorgverzekeraar en hoe bewijzen we ons? Wat betekenen termen als evidence based en hoe zetten we dit in? Hoe zorgen we ervoor dat we niet meer weg te denken zijn uit de zorgpaden? Een frisse workshop gebaseerd op een recent dramatherapeutisch onderzoek naar evidence werken met cliënten met een laag zelfbeeld binnen de GGZ. Wat is de kracht van dramatherapie en hoe kunnen we dit inzetten om aan de gestelde eisen te voldoen? Wees welkom!


Workshop 10

Effectief behandelen door systematische feedback van cliënten.

Rolf Nijboer en René Blom, psychomotorisch therapeuten bij Karakter KJP


Systematische feedback van patiënten blijkt de effectiviteit van behandelingen binnen de GGZ te vergroten. Vaktherapeuten van Karakter KJP zijn begonnen met afname van de Cliënt Directed Outcome Informed CDOI methodiek ontwikkeld door o.a. Scott Miller. De reflectie bij de vaktherapeut en patiënt neemt toe en hierdoor gaat sneller en vaker het gesprek over de ervaren voortgang. Het gebruik van de CDOI kan mogelijk meer effectiviteit brengen in de behandeling van vaktherapeuten. In deze workshop leer je CDOI toe te passen binnen jouw werk en kan je ontdekken wat dit jou en je patiënten kan opleveren. We gaan voor aantoonbaar resultaat van onze behandelingen!


Workshop 11

Interculturele Zorg en Dienstverlening; Cultuursensitieve Professionals in Zorg en Welzijn overbruggen een wereld van verschil.
Maria van Erp, onderzoeker lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief
Madelon Eelderink, docent Interculturele Communicatie, minor International Sustainable Development Cooperation (HAN) en trainer Interculturele Communicatie bij 7Senses (www.7sens.es).

Nee' betekent 'ja'. Nee, 'ja' betekent 'nee'. 'Oké' betekent niet
'akkoord', maar 'ik heb je begrepen'. Of niet? En in welke cultuur? We
raken allemaal weleens verzeild in een situatie waarin de communicatie met mensen van andere culturen niet helemaal lekker loopt. Binnen de vaktherapie is een goede interculturele sensitiviteit en –communicatie met allochtone cliënten onontbeerlijk voor een succesvolle therapie. Maar hoe vergroot je jouw interculturele competenties als vaktherapeut? Dat is precies waar we in de workshop 'interculturele sensitiviteit' mee aan de slag gaan.
De workshop heeft als doel interculturele bewustwording bij
professionals in zorg en welzijn en het verder ontwikkelen van de
competenties die voor het werken met mensen van andere culturen van belang zijn.

In de workshop zijn VERHAAL - DIALOOG - REFLECTIE de centrale begrippen. Je gaat naar huis met meer begrip voor interculturaliteit binnen de zorg en concrete handvatten om in jouw werk een cultuursensitieve houding te laten zien.


Workshop 12

Narratief onderzoek

Liewe Kraus en Freke Terpstra, dramatherapeuten, onderzoek uitgevoerd in naam van het Lectoraat Lokale dienstverlening vanuit klantperspectief - HANAan de hand van de opzet, methode en uitkomsten van hun narratieve afstudeeronderzoek naar narrativiteit binnen vaktherapie, geven Liewe Kraus en Freke Terpstra een interactieve workshop. Narratief onderzoek is een methode waarin verhalen - ook wel narratieven - als data worden gebruikt. Binnen de workshop is er de kans ervaring en kennis op te doen met deze vorm van onderzoek.