עבודה בתרבות ישראל

מאת : רועי ברק 22

תעודת של העלייה של סבא יעקוב ז"ל