מקורות מידע


הספרייה של מטח הגדרה למושג גטו-

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8427

הגדרה למושג גטו מתוך אנציקלופדיה יהודית -

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=113


תעודת זהות לגטו:


יד ושם מידע כללי על גטו וילנה מצורף מפה - מסופר על כל תולדות וילנה-

http://www.yadvashem.org/yv/he/research/ghettos_encyclopedia/ghetto_details.a

sp?cid=320

גטו וילנה: ויקפדיה.


http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%98%D7%95_%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%94


תנאי החיים בגטו:

חיי היום יום בגטו וילנה.

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/vilna/during/ghetto_daily_life.asp


שם האתר - יד ושם - חיי היום יום בגטו וילנה - 1941 ילדים ויתומים בגטו.http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/vilna/during/ghetto_daily_life.asphtt


http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/vilna/during/religious_life.asp

חיי דת בגטו וילנה

חינוך ותרבות בגטו:


חיי הרוח בגטו:


http://www.vilna.co.il/89223/%D7%97%D7%99%D7%99-%D7%94%D7


%A8

%D7%95%D7%97מקורות מידע:אתר חינוך והוראה מתוקשבת.החיים בגטו בשירים העממיים שנכתבו והושרו בו ואת התפקידים שמילאו השירים בחיי היהודים בגטו באותה מציאות מורכבת.

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/music/vilna.asp
פעולות התנגדות בגטו:


הפרטיזנים מורדים בגטו וילנה

http://www.thepartisan.org/home/doc.aspx?mCatID=68421ארגון הפרטיזנים המאוחד (פ.פ.או)- ארגון מחתרתי אנטי גרמני בגטו וילנה.


http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16282