Så kan du använda ditt attefallshus

Ett attefallshus kan ha många olika funktioner. Dess frikostiga regelverk möjliggör ett flertal användningsområden – både för nytta och för nöje. I denna artikel kommer jag att beskriva några exempel på sätt att använda ditt attefallshus på och vad du bör tänka på innan du sätter igång ditt bygge.

Bostadshus

Om du vill bygga ditt attefallshus som en egen bostad räknas den som en så kallad komplementbostad. Du kanske vill ha en gästbostad när vänner och familj kommer på besök eller så kan du välja att bygga en helt självständig bostad som du sedan kan hyra ut för att tjäna extra pengar.


Att tänka på innan du bygger ett attefallshus med syfte att fungera som bostadshus är att det måste innehålla alla de nödvändiga funktionerna för ett bostadshus. Till exempel måste det finnas möjlighet att laga mat, sköta sin personliga hygien och förvara personliga ägodelar. Med andra ord behöver du installera någon form av kök, dusch och förvaringsutrymme. Detta kan tyckas vara svårt att få plats med på 25 kvadratmeter men det är fullt möjligt att bygga ett hem som känns rymligt på den ytan. Om du utnyttjar smarta lösningar som till exempel sovloft och fällbara bord kan du använda ytorna till max.

Övrigt att tänka på är att bostaden även skall följa de befintliga regelverk som finns för bostadshus.

Uterum

Ett annat användningsområde för ditt attefallshus är att nyttja det som ett uterum. Ett uterum blir som en sorts tillbyggnad till dit befintliga hus och är ofta helt eller delvis inglasade. Här måste man dock tänka på att om uterummet ska vara direkt anslutet till väggen får det vara max 15 kvadratmeter till skillnad från om det är fristående då det får vara 25 kvadratmeter.


Något du behöver ta ställning till innan du bestämmer dig för att bygga ett Attefallshus tillverkare i form av ett uterum är under vilken säsong det ska vara möjligt att nyttja rummet. Till exempel kanske du bara vill ha någonstans att vara när det är dåligt väder på sommaren eller så kanske du vill fortsätta utnyttja rummet även in på höst och kanske till och med vintermånaderna. Om du vill ha ett rum som kan utnyttjas i stort sett året runt behöver du betydligt mer isolering och kan således inte ha alltför stora glaspartier. Detta kan dock tyckas vara tråkigt då ett uterum ska fungera som en flytande gräns mellan inomhus och utomhus.

Garage

Om du är i behov av ett garage kan du även bygga det i form av ett attefallshus. Det finns många färdiga lösningar på marknaden i form av byggsatser och helt färdiga garage som enkelt konstrueras på din tomt. Något som kan vara värt att tänka på när du bygger ett garage är att med attefallshusets maximala area på 25 kvadratmeter blir det svårt att få plats med mer än en större bil. Om du vet med dig att du kommer att skaffa fler fordon som du behöver förvara kan det då vara en mer långsiktig lösning att bygga ett fullstort garage som du kan använda till alla dina fordon Bygglovsfria hus.


Jag hoppas att du efter att ha läst denna artikel inspirerats av de olika användningsområdena för attefallshus. Möjligheterna är oändliga och byggnadsprocessen är ofta relativt enkel då det finns många aktörer med stora kunskaper på marknaden.