חנוכה

מילים והיפוכן

משימה

תלמידים יקרים!

1.קראו את סיפור חנוכה.

2.העתיקו מתוך הטקסט זוגות מילים שהם הפכים.