X-Stream

3e Dagdeel

Ondernemen in de 21ste eeuw

Bekijk in de bronnen het filmpje van Jan Bommerez in gesprek (ondernemen, dan X Stream dan link ondernemen in de 21ste eeuw) en beantwoord onderstaande vragen.


Wat betekent het voor jou dat we opschuiven naar een ideeëntijdperk?

Vroeger had je aan één idee genoeg, de rest van je leven kon je je aan die ideeën vast houden maar tegenwoordig gaat het zo snel met ideeën dat je morgen eigenlijk al niet zeker kan zijn dat jouw ideeën nog gelden.


Geef een voorbeeld uit jouw opleiding waaruit blijkt dat je al onderdeel bent van het ideeëntijdperk

Tijdens de opleiding en het maken van een ondernemingsplan heb ik er mee te maken gehad doordat bijvoorbeeld het eerste idee van mijn eigen onderneming al moest aanpassen aan de nieuwe trends en ontwikkelingen. Omdat dit continu in beweging is.


Geef een voorbeeld uit je opleiding waaruit blijkt dat je achterloopt en nog helemaal leeft in het informatietijdperk

Hierbij geef ik het voorbeeld dat we voor enkele vakken nog met boeken werken. Boeken zijn meestal een aantal jaar oud en de informatie die hierin staan zal niet snel veranderen.


Geef aan welke mindsets er zijn en welke consequenties dat heeft voor ondernemen.

Creativiteit
Ondernemers hebben de kwaliteit om de wereld anders te zien .Ze richten zich op de ganse markt en gaan na welke gaten in producten en diensten er bestaan , en zullen die gaten trachten op te vullen met de meest creatieve oplossingen .Door "what if" vragen te stellen richten ze zich meer naar de toekomst met nieuwigheden dan oude oplossingen te gebruiken .Ze kijken meer naar de interacties en relaties van dingen , dan naar de dingen zelf.

Wantrouwen in data
Ondernemers zijn zich bewust , dat de waarheid niet enkel in data ligt. Zeker in nieuwe markten en met nieuwe producten bestaat er een zodanige interpretatie van data, dat voorspelbaarheid zeer moeilijk is.
Ondernemers beseffen dat het creëren van iets nieuw ,evolutionair is zonder zekerheid van de uitkomst.
Ze werken dan ook in een complexe context waar beslissingen genomen worden in de volgende orde:

Comfortabel met onzekerheid
Door het wantrouwen in voorspelbaarheid en analyses gesteund op data ( lineair denken ), is de werkcontext een van onzekerheid. Ondernemers voelen zich goed in die atmosfeer , omdat hun werkmethode er een is van experimenten, revisies en testen .
Door het bekijken van het gehele en de relaties tussen dingen , kunnen ze door experimenteren de juiste hefbomen bepalen om een optimaal resultaat te bekomen .
Experimenteren is niet enkel een "trial and error", maar er is een openheid om met de resultaten volledig nieuwe banen te ontdekken .

Functionele nederigheid.
Ego's kunnen de beste ideeën vernietigen !Ondernemers begrijpen hun mentale modellen (persoonlijk meesterschap)en staan open aan de mentale modellen van anderen. Ze begrijpen dat groepswerk de oplossing brengt

Kan iedereen dan een ondernemer worden ? misschien niet ! maar met tijd en oefening kunnen we zeker een shift doen van het lineaire denken naar het systeemdenken , dat ons zeker zal helpen in complexe situaties waar onzekerheid een zekerheid is .