Enerji Etüt - Winergy Technologies

Enerji Etüdü

Enerji Etüt

Enerji tüketiminde verimliliğin gün geçtikçe daha fazla önemli olmasıyla birlikte, enerji etüt uygulamasına duyulan ihtiyaç da artmıştır. Enerji etüdü; enerji tüketen bir sistemin, daha az enerji ile daha yüksek verim sağlanması amacıyla alınabilecek önlemlerin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen sistematik inceleme ve çalışmalardır. Bu incelemeler ile mevcut enerji harcama durumu belirlenir ve sonrasında enerji verimliliği sağlanması ile tasarruf önlemleri organize edilir. Özellikle Türkiye gibi enerji bakımından dışa bağımlı ülkelerde, enerjiye yatırılan bütçenin sürekli bir şekilde artmasının önüne geçmek için enerji etüt çalışmalarına büyük önem verilmesi gerekir.
Enerji etüdü yapılmasının belirli amaçları bulunuyor. Bu amaçlar kapsamında, etüt çalışmalarına başlamadan önce belirlenmekte ve belirlenen amaç doğrultusunda değerlendirilmesi yapılır. Ancak genel kapsamda temel amaçlar konusunda benzerlikler söz konusu olabilir. Enerji hatlarında oluşan kayıp ve kaçakların belirlenmesi bunları önlemeye, enerji maliyetlerini azaltmaya, enerji atık miktarını en düşük seviyeye indirmeye, üretimde ya da enerjinin tüketildiği diğer işlemlerde potansiyeli artırmak bu amaçlar arasında öncelikli sırada bulunuyor.