מנהיגות מעצבת בתנך-גדעון

עומר ויונתן כיתה ח4

האם גדעון ראוי להיקרא "מנהיג מעצב"?

לאחר מנהיגותו וכל מעשיו בארץ, עולה השאלה האם ראוי גדעון להיקרא "מנהיג מעצב"? על מנת שיקרא מנהיג מעצב צריכות להיות לו תכונות מסוימות והוא צריך לעשות מעשים שמעידים על כך.

ראשית, חשוב שהמנהיג יהיה שקול בדעתו, ולא פזיז. גדעון מקבל את התפקיד מה' באופן מפתיע, אבל לא מתפרע מיד על התהילה והעושר שכרוכים בו, אלא מבקש מה' הוכחות לכך שהוא יתמוך בו, ויוכל לבצע את התפקיד באופן הטוב ביותר לו ולעם.

בנוסף, המנהיג המעצב צריך להיות צנוע, ולא לשים את עצמו מעל האנשים עליהם הוא שולט. גדעון מקבל את התפקיד ממלאך ה', אבל ישר מצטנע ואומר שהוא בן צעיר ומשפחתו ענייה ודלה, ושיש אפשרויות יותר טובות למנהיג מאשר הוא. "ויאמר אליו בי אדני במה אושיע את ישראל הנה אלפי הדל במנשה ואנכי הצעיר בבית אבי" (פרק ו' פס' ט"ו).

זאת ועוד, גדעון משיג את השתתפות לוחמיו בקרב מול המדיינים מתוך רצונם האישי, ולא מכריח אף אחד לבוא אתו אלא להפך, הוא אומר שצי שלא רוצה או מפחד, שילך. "אשר אמר אליך זה ילך אתך הוא ילך אתך וכל אשר אמר אלך זה לא ילך עמך הוא לא ילך" (פרק ו' פס' ד').

לאור התכונות הללו ועוד רבות אחרות, אנו מסיקים שגדעון הוא אכן מנהיג מעצב, וכי הוא ראוי להיקרא כך.

Big image
מלחמת גדעון במדיינים