LES DEIXALLES ESPACIALS

Com es poden netejar les deixalles espacials?

Cable electrodinàmic

L'artefacte anirà equipat amb un cable electrodinàmic que localitzarà escombraries espacials i la traurà d'òrbita perquè es desintegri

El problema de les deixalles espacials

Fins a una distància de 2000km sobre la superfícies terrestre, hi ha surant les "deixalles espacials", que són satèl·lits fora de servei, dipòsits de combustible i parts rebutjades de llançaments o missions espacials, fragments de col·lisions, restes de pintura de vehicles espacials... Les deixalles espacials poden posar en perill l'activitat de satèl·lits importants per a les comunicacions humanes o a la cura del medi ambient, així com les missions espacials i laintegritat física dels astronautes. El problema és cada vegada més gran i pot arribar un moment en què faci intransitable l'òrbita terrestre on es troben aquests enderrocs. Com més volum d'escombraries espacials hi ha, més impactes es produeixen, que es converteixen en escombraries, i així successivament.

Mètode escollit per resoldre el problema: Cable electrodinàmic

Es té previst llançar el proper 28 de febrer un satèl·lit dissenyat per localitzar trossos de brossa espacial, resultat de la gran quantitat d'objectes llançats a l'espai per diferents països i organitzacions en les últimes dècades, i fer que es desintegrin. L'operació consisteix en acoblar a aquestes deixalles el cable, que és capaç d'aprofitar el magnetisme de la terra per generar arrossegament i reduir progressivament la velocitat a la qual encara segueixen orbitant els satèl·lits obsoletes o les fases d'un sol ús dels coets. D'aquesta manera, els faria retornar a l'atmosfera terrestre, on es desintegrarien.

Promotors d'aquest mètode

El disseny i el projecte del cable electrodinàmic ho ha fet el Japó. Per elaborar el cable, JAXA ha comptat amb el suport d'una empresa d'Hiroshima (sud del país) famosa per fabricar xarxes de pesca d'alta qualitat.

La companyia, Nitto Seimo, ha trigat gairabé 10 anys en crear aquest cable, format per tres finíssims fils d'alumni de 0,1 mil·límetres de gruix cadascun, mitjançant l'ús de la maquinària que s'utilitza per confeccionar l'aparell.

JAXA espera que l'experiment suposi el primer mètode realment exitós per retirar aquests residus de manera activa i esperar poder tenir-lo plenament operatiu el 2019.

Avantatges i inconvenients del Cable electrodinàmic

Algun dels avantatges que te aquest mètode és que aquest cable aprofita el magnetisme terrestre per arrossegar els trossos de deixalles espacials i reduir-ne la velocitat. Per altre banda, l'inconvenient que té és que la companyia, NItto Seimo, ha trigat gairabé 10 anys en crear aquest cable, format per tres finíssims fils d'alumini de 0,1 mil·límetres de gruix cadascun.