BACK-UP NETWERKT!

Big image

Onderzoeken naar het toetreden tot de arbeidsmarkt

Recent gepubliceerde onderzoeken van het SCP, WODC en het Verwij-Joncker Instituut spreken van twee barrières voor jongeren met een migratie achtergrond bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. BACK-UP pakt beide barrières aan!

Eerste barrière is het gebrek aan “functioneel netwerken”.

Jongeren met een migratie achtergrond missen de rijkdom van de netwerken die hun in Nederland geboren leeftijdgenoten hebben. Hun vrienden van school, van hun dorp, hun nichten, neven, ooms en tantes, om slechts een deel van hun reeds bestaande netwerken te noemen, zijn waarschijnlijk niet bij hen in de buurt. De netwerken van hun ouders zijn er ook niet. Hoe langer mensen in hun nieuw land wonen, hoe meer hun netwerk vanzelf aangroeit. Dit is mooi, maar het gaat niet snel genoeg voor de jongeren. Want zij leren goed, ze leren door, en ze blijven met minder kansen op de arbeidsmarkt.

Tweede barrière is discriminatie.

Het is opvallend dat weinig mensen een link leggen tussen discriminatie en netwerkanalyse. Want discriminatie is ook een netwerkfenomeen, waar een dominante groep andere groepen of individuen uitsluit.

Peer contacten

Een gebrek aan peercontacten zorgt ervoor dat jongeren met een migratie achtergrond, gelijkheid en gedeelde ervaringen missen op het gebied van onder andere het schoolsysteem. Dit kan zorgen voor een gevoel van onvrede en ‘anders zijn’. Deze jongeren kunnen zich geïsoleerd en eenzaam gaan voelen. Sociale isolatie is geen gevolg van het hebben van een migratie achtergrond, maar van het gebrek aan ze zich kunnen spiegelen aan jongeren die al hun leven lang in Nederland wonen. Elke jongere, elk mens wil gezien worden. BACK-UP NETWERKT VOOR JONGEREN MET EN ZONDER MIGRATIE ACHTERGROND IN VERBINDING MET ELKAAR, VOOR EEN GELIJKE TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT!

BACK-UP ("We all have your back")

BACK-UP leert jongeren netwerken ontwikkelen, benutten en delen. Daarnaast werkt het team van BACK-UP samen met de mentoren op school om strategieën te ontwikkelen om toegang te krijgen tot de dominante netwerken. BACK-UP wordt uitgevoerd op scholen en gebruikt de mogelijkheid van de netwerken van alle 40 deelnemers in het programma voor iedere participant. Dit doen we door de netwerken van alle jongeren in kaart te brengen, jongeren hun netwerkdoelen te laten formuleren en uitspreken en vervolgens projecten te laten uitvoeren waarin de relevante contacten van jongeren in de groep benut worden. Het programma is gebaseerd op jaren werkervaring met leerlingen in het vo en mbo-onderwijs, en met netwerkvaardigheden leren aan leraren, ondernemers en nieuwkomers in Nederland

De trainers van BACK-UP NETWERKT!

Lin Mc Devitt-Pugh

Bianca Heynis