היום הראשון בכיתה ז

...

שדגע

שד שדג שדג

שדגשדג שדג שדג שדכ שד כשדכשד כשד שד כשדכשד ש

דכשד כשד כשד כשד

כ שדכ שדכ שדכ שדכשדכשד כשדכשדכ שדכ שדכ שדכ

שדכ שדכ שדכ שדכשד כשדכ