פרשת השבוע שלי!

ניצן גל ו1

תאריכים~

עברי~

יום~י"ז

חודש~תשרי

שנת התשסה


לועזי~

יום~2.10

חודש~10,אוקטובר

שנת 2004


אהיה בת 12 בתאריך עברי ב~

אור ל א תשרי התשעז


אהיה בת 12 בתאריך לועזי ב~

אור ל בראשית


תאריך לועזי השבת הקרובה ביותר~

8 לאוקטובר


תאריך עברי,השבת הקרובה ביותר~

ו בתשרי

משמעות שמי ~ ניצן!

הקצה של הגבעול בצמח, נבט, ניצה, ראשית, צמיחה, התחלה, לבלוב, בצבוץ, סימן ראשון.

הו

פרשת השבוע שלי

שבת חול המועד סוכות זוהי פרשת השבוע שלי!

ספר שמות פרק לג פסוק יב ומאילך ועד פרק כו.


משה מבקש מה' שיסלח לבני ישראל על מה שהם עשו עם העגל, ה' סולח. הוא מצווה על משה לקחת שני לוחות אבנים, ולהביא אותם אל ראש ההר. שם, הוא יכתוב על הלוחות את אותם הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים. השבת בה אני חוגגת היא השבת בה חודשה הברית בין ה' לבני ישראל, בה סלח ה' לבני ישראל על חטא העגל, והשבת בה הודיע ה' למשה את שמו.

שם, על הר סיני, "מציג" ה' את עצמו בפני משה, ואומר שהוא אל רחום וחנון, ושהוא צד אחד מלא רחמים, ומצד שני, לא ממהר לסלוח.


נ.ב

התמונה מהבת מצווה של אחותי.