HAYAL GÜCÜ

Hayal Gücü Nedir?

Hayal gücü, imajinasyon veya imgelem zihinsel görüntüler oluşturabilme veya birinin zihninin içinde kendiliğinden görüntüler üretebilme yetisidir. Gerek deneyimlere anlam vermeye gerekse bilgiyi anlamaya katkıda bulunur; insanların dünyaya anlam verebilmelerine olanak sağlayan önemli bir yetenektir ve öğrenme sürecinde (işleminde) önemli bir rol oynar.

Hayal Gücünü Günlük Hayatta Nasıl Kullanırız?

Hayal Gücünün Kısıtlanması

Biz çocuklar evrende olmayan bir şeyi hayal gücü ile yaratırız. Büyükler böyle bir şeyin olmadığı konusunda ısrarcı olsa bile biz onun varlığına inanırız. Mesela Noel Baba. Evrende böyle bir şey yoktur ama yılbaşında bizler onun gece yarısında evimize bacadan girip geleceğine, hediyeler bırakacağını düşünürüz ancak büyükler bizim hayal gücümüzü kısıtladığı için bir süre sonra böyle bir varlık olmadığına inanırız.
Hayal Gücü