EduFórum - 6. setkání

Přijďte se potkat s dalšími inovátory ve vzdělávání!

Šesté setkání EduFóra opět v Hubu Praha.

Představení projektů proběhne opět systémem 5/5/5: pět projektů, pět minut na prezentaci a pět na diskusi.


Jádrem akce je ale jako vždy především networking.


Na šestém setkání vystoupí následující hosté:

Renata Bořkovcová: Věda v akci

Pavlína Hublová: Metodický portál RVP.cz

Ivan Matosyan: Vime.cz

Jiří Bréda: MISE HERo

David Miklas: Tisknu 3D

EduFórum 6

Tuesday, Dec. 4th 2012 at 7-10pm

10 Drtinova

Prague 5, Prague

19.00 Úvodní slovo
19.20 Představení se navzájem
19.40 Prezentace projektů
20.30 Networking