CIO Nieuwsbrief

ICT nieuwtjes, ontwikkelingen en tips voor docenten

Editie 5: November 2013

Dit is de vijfde nieuwsbrief die het Coördinatiepunt ICT en Onderwijs (CIO) uitbrengt om je bij te praten over de ICT ontwikkelingen in het onderwijs. We willen je op deze manier een handvat geven om didactische vraagstukken met behulp van ICT te beantwoorden.

Online Communities en onderwijs

Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn... Wat kunnen online communities betekenen voor het onderwijs? Welke rol wil jij daarin spelen? Misschien wil je zelf wel een community starten? Het CIO zoekt collega's die hierover willen meedenken en -praten. Kom in contact met Marcel van Oijen en volg ons via de LinkedIn groep "Onderwijs en ICT VHL".

Plagiaat software op VHL

Na het verkennen van Ephorus als alternatieve plagiaat scanner, is besloten om Turnitin te blijven gebruiken. We gaan per 1 januari gebruik maken van onze eigen VHL licentie. Voor de trouwe fan verandert er dus niets.

De ondersteuning zal hetzelfde georganiseerd worden als met Blackboard; meldingen die worden gedaan bij de Servicedesk van de WUR gaan (waar nodig) direct door naar de CIO ondersteuner op jouw locatie. Nog niet bekend met Turnitin? Voor een training kan je contact opnemen met Jan Barens of Maarten van Etten.

Digitaal toetsen in Leeuwarden

In Leeuwarden is het eerste digitale tentamen duurzame energie van de opleiding milieukunde succesvol afgenomen. Zowel de studenten als docent Karin Brouwer waren enthousiast en tevreden over het resultaat. Ondertussen zijn er meer aanvragen binnen gekomen en gaan we in de tweede periode weer hard aan de slag. We nodigen graag de docenten uit die momenteel toetsen in Blackboard om eens te kijken naar QMP (Question Mark Perception). Een overstap naar QMP is eenvoudig en als CIO bieden we brede ondersteuning.

Digitaal toetsen in Velp

In toetsperiode 1 zijn via het CIO in Velp 33 beveiligde digitale toetsen afgenomen. Bij één van die toetsen is het voorgekomen dat enkele studenten de verkeerde toets hebben gestart. Dit kon gebeuren doordat het SIS nog niet de mogelijkheid biedt om specifieke groepen studenten te exporteren. Reguliere en herkansende studenten moeten zelf kiezen tussen de oude- en nieuwe stijl toets. Bij de overige 32 toetsen verliep de afname goed en bovendien is door de exampolicy de mogelijkheid tot het plegen van fraude niet groter dan bij een papieren toets. De QMP toetsen zijn direct automatisch nagekeken.


Ook eens proberen? Doe een oefentoets of neem contact met ons op.

Digitaal toetsen in Wageningen

Deze toetsperiode zijn er in Wageningen vier beveiligde digitale toetsen geweest. Bij één van de toetsen bleken sommige studenten niet over een werkend wur-account te beschikken. Deze studenten konden niet inloggen om te toets te maken. De overige toetsen zijn goed verlopen.

Stemmen in de klas met Shakespeak

Het CIO gaat het systeem Shakespeak inzetten en ondersteunen voor het stemmen (voting) in de klas met mobiele apparaten. Op dit moment worden er handleidingen en instructievideo’s ontwikkeld zodat docenten deze techniek kunnen inzetten binnen hun lessen. Ben je als docent geïnteresseerd meld je dan bij het CIO. We hebben een VHL account bij Shakespeak zodat je via ons gratis gebruik kan maken van het systeem, ook voor groepen van meer dan 20 studenten. Op intranet is al een overzicht beschikbaar met verschillende didactische toepassingen van het stemmen in de klas.

Digitale Schoolborden

Er is al geruime tijd vraag naar digitale schoolborden bij VHL. Vandaar dat het CIO samen met de gebouwenbeheerder een enquête onder docenten heeft uitgevoerd naar de functionele wensen van de gebruikers. Uit de enquête is gebleken dat er een grote behoefte bestaat aan digitale schoolborden en dat er duidelijke wensen aan ten grondslag liggen.


Op dit moment worden er testen gedaan met een mobiel digitaal schoolbord in Leeuwarden. Docenten die interesse hebben om te testen kunnen dit doen tot 29 november. De bedoeling is dat in het 1e kwartaal van 2014 een aantal digitale schoolborden worden aangeschaft: drie in Leeuwarden, twee in Velp en één in Wageningen. De komende tijd worden hier beslissingen over genomen.

Het CIO team:

- Maarten van Etten (Velp)

- Jan Barens (Leeuwarden)

- Marcel van Oijen (Wageningen)

- Wiebe Nijlunsing (Leeuwarden Coördinator)