שמשון

מציגות: שירה, נטע, עדי, עדי, וגאיה.

רקע כללי


שלום, קוראים לי שמשון בן מנוח אבל הרבה מכנים אותי שמשון הגיבור. אני נזיר מלידה ושליח ה'. אני בעל שיער ארוך ונולדתי בשבט דן. גרתי בדרום מישור החוף באזור יפו, אך לאחר מכן עברתי לאזור אצבע הגליל והגולן בגלל הפלשתים.

הייתי השופט ה-12 אחרי כהן עבדון בן הלל למשך 20 שנה. נלחמתי לבד, לא ארגנתי צבא ולא שלחתי שליחים לשבטים להצטרף למלחמה.

תכונות מיוחדות אצל אצלי:

עצמאי וחזק מאוד- בעל כוחות על.

מסור לעם ישראל ומשמש כמופת לגבורה ולכוח.

מיהו העם הכובש?

העם הכובש העיקרי בתקופתי היה הפלשתים שהיו עם קדום שישב באזור מישור החוף הדרומי של ארץ כנען. המטרה שלהם הייתה לכבוש את ישראל והם התיישבו ב"שפלת פלשת" שנקראת על שמם.

כשהגענו לארץ כנען הם החלו בכיבושים עד שנכנעו לממלכת יהודה. הפלשתים שיעבדו אותנו (בני ישראל) במשך 40 שנה.

פעולותיי נגד הפלשתים

כתגובה לפלישת הפלשתים, לקחתי 300 שועלים וחיברתי לכל 2 זנבות לפיד. שחררתי אותם והם רצו לשדות הפלשתים ושרפו אותם. בנוסף, חיסלתי את מנהיגי הפלשתים ובכך החלשתי אותם.


לצערי, לכדו אותי הפלשתים בזבח גדול שערכו במקדש דגון אלוהים. בקשתי מנער שהוביל אותי שיציב אותי בין עמודי התווך של המבנה, שם נשאתי תפילה לה' שיחזק אותי והתייעצתי ופעלתי בסיועו.

לבסוף, לפתתי את העמודים וקראתי: "תמות נפשי עם פלשתים" לאחת משפט תפילה זה המבנה קרס וכל בית אבי ירדו לאסוף את גופתי וקברו אותי בקבר אבי.


לאחר מותי נמצאו שרידים היסטוריים וממצאים ארכאולוגים כגון:

מקדש פלשתי מהמאה ה10 לפני הספירה שהתגלה בחפירות ארכאולוגיות באתר תל צפית בשנת 2010.

Big image
חדשות התנ"ך: שמשון הגיבור