Angststoornis

Angststoornissen bij kinderen, wat kun je er tegen doen?

Wat is een angststoornis?

Als we over een angststoornis spreken hebben we het over hevige angsten waardoor kinderen belemmert worden in hun dagelijkse functioneren. Ze durven bijvoorbeeld niet meer te slapen of in ergere gevallen niet meer naar buiten en naar school. De angsten kunnen heel verschillend zijn, maar zijn ook bijna altijd tijdelijk. Na een tijdje is er weer iets nieuws waar kinderen plotseling heel bang van kunnen worden. Dit varieert van de hevige angst voor alles waar het donker is tot een angst voor vreemde mensen.

Hoe ontstaat een angststoornis?

Een angststoornis kan ontstaan door verschillende oorzaken. Het kan bijvoorbeeld erfelijk zijn maar het kan ook aan de opvoeding liggen. Een overbeschermde opvoeding kan een angststoornis opwekken doordat de kinderen dan niet leren hoe ze met problemen en tegenslagen om moeten gaan, dit word voor hun gedaan. Het kan ook zijn dat een kind op jonge leeftijd al zoveel heeft meegemaakt dat ze een angststoornis krijgen, dit is vooral als zij iets hebben meegemaakt wat ze als bedreigend hebben ervaren.

Normale angst vs. angststoornis

Het is voor kinderen, maar ook voor volwassenen heel normaal om een aantal angsten te hebben. Vooral kinderen hebben een grote fantasie, zo hebben ze vaak een tijdelijke angst voor of andere zelf verzonnen wezens. Dit is volkomen normaal en hoort gewoon bij de kindertijd. Maar als deze angsten in zoverre ontwikkeld zijn dat de kinderen daadwerkelijk niet meer kunnen slapen, en niet één nacht maar bij wijze van spreken een half jaar, is het niet meer een normale angst. Als dit eindelijk over is komt het vaak voor dat ze na enkele maanden maar soms zelfs ook weken of dagen weer een nieuwe angst ontwikkelen. Als dit het geval is spreken we van een angststoornis.

Wat kun je er tegen doen?

Gelukkig kan je veel doen aan een angststoornis. Kinderen kunnen in therapie waarin ze leren hoe ze met de angsten om kunnen gaan. Ook helpt het als ze goed worden geholpen door hun ouders en kinderopvang medewerkers/meesters en juffen. Als het kind word begrepen zal het kind sneller over zijn angst heenkomen dan als hij helemaal niet wordt begrepen en gesteund.Als u vermoedens heeft van een angststoornis bij uw kind kunt u het beste uw huisarts raadplegen, deze zal u naar een geschikte kindertherapeut/psycholoog door verwijzen.  

Raadpleeg uw huisarts bij vermoeden van een angststoornis!

GGZ

De GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) Bied steun en oplossingen, in elke provintie zit minimaal één GGZ waar u advies kan krijgen, u kan hier heen door worden gestuurd door uw huisarts.
Big image