Art. 23 Grondwet

Uitleg over klassieke en sociale grondrechten + gemotiveerde antwoorden

Een sociale grondrecht is een grondrecht dat actief optreden van de overheid vereist, bijvoorbeeld het recht op werk, huisvesting of onderwijs. De grondrechten zijn zogenaamde instructienormen; ze vormen een instructie aan de overheid om ervoor te zorgen dat er sociale gerechtigheid heerst en dat burgers zich voldoende kunnen ontplooien.

De benaming sociale grondrechten is opgekomen ter onderscheiding van de klassieke grondrechten (waarborgnormen). De bepalingen zijn in 1983 in de Nederlandse Grondwet opgenomen. In tegenstelling tot klassieke grondrechten zijn sociale grondrechten niet direct afdwingbaar. In Nederland zijn de sociale grondrechten te vinden in de artikelen 19 tot en met 23 van de Nederlandse Grondwet Een verzorgingsstaat is een voorbeeld van een type staat waarin sociale grondrechten een belangrijke rol spelen. De sociale grondrechten zijn onder meer afgeleid van het Europees Sociaal Handvest(ESH) waarin onder andere ook het recht op staken is opgenomen.


Het kenmerk van klassieke grondrechten is dat zij de burger beschermen tegen bemoeienis of inmenging door de Overheid. De klassieke grondrechten worden ook wel vrijheidsrechten genoemd. Tot de klassieke grondrechten behoren: gelijke behandeling in gelijke gevallen, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van vereniging, kiesrecht en de onaantastbaarheid van het lichaam.

Naast de klassieke grondrechten bestaan er ook sociale grondrechten waarin de overheid tot taak krijgt het welzijn van burgers actief te bevorderen.

De klassieke grondrechten zijn in Nederland opgenomen in de Grondwet. Men kan zich bij de rechter op de klassieke grondrechten rechten beroepen.


Horizontale werking

Art. 23 uit de grondwet heeft ook een horizontale werking omdat het gaat tussen burgers onderling en burgers en instellingen.

In het onderwijs heb je discussies die zich ook buiten school afspelen zoals het dragen van een hoofddoek in de klas.


    Uitleg over de werking van deze grondrechten

    De klassieke grondrechten zijn geschreven voor de relatie tussen burgers en de overheid. De overheid moet de burgers enige vorm van vrijheid en en ruimte geven zodat een burger naar zijn eigen keuze op een partij kan stemmen. Ook mogen ze een betoog voeren tegen het regeringsbeleid, de school voor de kinderen vrij kiezen


    Big image

    Wat vind ik van deze wet?

    Ik vind het goed dat deze wet er is omdat onderwijs belangrijk is voor de maatschappij, sommigen hebben ander onderwijs nodig en doordat deze wet er is zal dat er ook wel komen maar wat als deze wet er niet was, zouden ze het dan wel gekregen hebben? dat zijn dingen die we ons af kunnen vragen. Ook is het zo dat school een bedrag krijgt voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben -een rugzakje- waardoor de scholen die extra begeleiding ook kunnen bieden.