סובלנות

מגיש : ליאל יפרח

סובלנות

סובלנות מתקיימת רק כאשר יש ניגוד בין הסובלני למושא הסובלנות. לדוגמה, לא ניתן לומר שתושבת מפגינה סובלנות כאשר אינה מתנגדת למגורי סינים בבניין מגוריה, ולא ניתן לומר שתושב שכונת שדעתו נוחה מהנחת בשכונתו הוא סובלני. לעומת זאת, תושבת שנגחאי או מאה שערים ייחשבו לסובלנים כאשר יגלו יחס דומה בנסיבות דומות.
Big image
ההבדל בין סבלנות וסובלנות - קטעים מתוך שרק 2