Opsüsteemid ja rakendused

Populaarsus Tallinna Reaalkooli 131C 2. rühma noorte seas

Tallinna Reaalkool 2014 // Kertu Süld

Eesmärgid


  • Analüüsida nutitelefonide tuntumaid operatsioonisüsteeme
  • Saada teada noorte eelistused operatsioonisüsteemide ja rakenduste seas.

Hüpoteesid

1. Enimkasutatav operatsioonisüsteem nutifonides on Android, kasutatavuselt teine operatsioonisüsteem on iOS.

2. Kasutatavamad on erinevate operatsioonisüsteemide lõikes siiski sarnased mobiilirakendused.

Operatsioonisüsteemid

  • Enimkasutatav on Android, teine on iOS
  • Tuntumad veel: BlackBerry, Windows Phone.
  • Rakenduste hankimiseks Store´d, Marketid

Rakendused. Küsitluse analüüs.

Kokkuvõte

Opsüsteemide head ja halvad küljed sõltuvad tarbijate hoiakutest ja vajadustest.

Mõlemad hüpoteesid said kinnitust.