סיירת תנ"ך מובילה

אמירים תשע"ה

אז מה עברנו השנה

עברנו השנה קורס מאתגר.

בנוסף ללימוד משמעותי של התנ"ך בבקיאות, יצאנו יחד אל השטח לחוש את התנ"ך ברגלים ולראות איך הדברים מתממשים להיות דבר מלא חיים..

ביקרנו במקומות רבים והשטח הפך לחוויה חדשה, טופוגרפיה, היסטוריה ,ידע וערכים, חברו יחדיו.

ss

ss