KURS O D'ESPAIRSRAY

"you are my RAY in D'ESPAIR"

Sprawdź swoją wiedzę o zespole!

- kto go tworzy?
- w którym roku powstal?

Dziel się swoimi dowiadczeniami!

Forum powięcone zespolowi (specjalny dzial z fangerlingiem!)

TYLKO TUTAJ:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!