Aproveitamentos agrícolas-gandeiros

Casos de concorrencia

Que facemos se varias persoas solicitan a mesma finca?

No caso de que varias persoas soliciten a mesma finca no mesmo período aplicamos un sistema de criterios e puntos. Cada solicitante deberá acreditar que criterios que cumpre e quen teña máis puntos, GAÑA!

E se sempre gaña a mesma persoa?

Para facilitar o acceso á terra a distintas persoas, aplicamos uns coeficientes de redución que se aplican soamente se a unha persoa se lle adxudicaron máis fincas no mesmo ano, podedes velos aquí:

E SE HAI EMPATE?

Pois hai que desempatar, como? Aquí o tedes!

Aquí podedes consultar que significa cada criterio e cando se considera que se cumple:

Se queres saber o que se fai no caso de concorrencia para aproveitamentos forestais, podes consultar esta páxina: