CodePower - Programmeren

28 september - Programmeren les

Programmeren

Programmeren is het schrijven van een computerprogramma, een concrete reeks instructies die een computer uitvoert. Dit is de taak van een softwareontwikkelaar of programmeur. Programmeren wordt in het algemeen niet direct in machinetaal gedaan, maar in een programmeertaal. De programmacode die wordt geschreven heet broncode en wordt door een assembler, compiler of interpreter omgezet in machinecode.
Big image
The Hour of Code is here
Big image
Big image

9 Tools om te leren programmeren

Hier is de link naar 9 programmeer tools die op CodeKinderen staat.

http://www.codekinderen.nl/leerling/programmeren/

Trailer Mijn naam is Haas