למידה מקוונת עשה זאת נכון

עשה זאת נכון, ההוראות:

מיקוד

חשוב למקד את התלמידים לסביבות למידה נכונות ומותאמות.
מיקוד מקוון ומדוייק כדי למנוע גלישה לא נכונה ולא מותאמת.

סיוע

חשוב לסייע לתלמידים מתקשים בעזרים מקוונים
התאמת החומרים לגוון ההטרוגני של התלמידים

למידה מקוונת מסייעת ללמידה החוויתית

התלמיד חייב להיות אקטיבי כדי להפוך את הלמידה למשמעותית

המורה כמכוונת ומדריכה, מסייעת לתלמידים בלמידה