Refleksioon?

Mis see on?

Milleks refleksiooni vaja?

Refleksiooni on vaja enesekriitikaks ja enesearenguks. Tundide analüüs ja enese tegevuse peegeldamine on loomulik osa õpetaja tööst. Refleksioon aitab tagasi vaadata – analüüsida tundi, enda tegevust, leida põhjusi käitumisele. Samuti on see toeks enda
professionaalsel määratlusel ja sihtide seadmisel.

Kellele refleksioon vajalik on?

Refleksioon on vajalik kõigile, kes soovivad arendada enesekriitikat, hoida suhteid, analüüsida ennast ja oma käitumist.

Kas refleksioon on teadlik?

On nii teadlikku kui alateadlikku refleksiooni. Süsteemne refleksioon on see, mis aitab areneda ning see erineb paljuski sellest, mida nt õpetajad on harjunud tegema. Alateadlik refleksioon ei pruugi kaasa tuua õppimist ja muutusi igapäevases tegevuses, need ei võimalda teha teadlikke otsuseid. Refleksioonioskus ei kujune iseenesest, või siis ei suudeta refleksiooni tulemusena tekkinud ideid, teadmisi praktikas rakendada. Selleks tuleb teadlikult oma refleksiooni protsessi juhtida.

Mida on refleksiooniks vaja?

Olenemata refleksioonivormist, on kõigepealt vaja koguda informatsiooni ja alles siis saab refleksiooni hakata toimuma.

Refleksiooni võtted

Refleksioon: kõige olulisem

1 kõige olulisem asi, mida sain teemast teada

1 kõige olulisem asi, mida oskan seoses selle teemaga

1 kõige olulisem asi, mida sain enda õppimise kohta teada

1 kõige olulisem asi, mida sain enda uskumuste ja hoiakute kohta teada

1 kõige olulisem asi, mida sain enda suhtlemisoskuste kohta teada seoses selle teemaga

1 kõige olulisem asi, mida sain teada enda ettevõtlikkuse kohta seda teemat õppides

1 kõige olulisem asi, mida sain teada enda lugemise ja kijrutamise oskuse kohta seda

teemat õppides2. Eesmärgistamise võte: Meeldib – ei meeldi

Variant A 1 asi, mis mulle tänases tunnis meeldiks

1 asi, mis mind võib häirida

Variant B 1 asi, mis mulle õpetaja tegevuses meeldiks

1 asi, mis mulle enda tegevuses meeldiks

1 asi, mis mulle teiste tegevuses meeldiks

Variant C 1 asi, mida õpetaja võiks teisiti teha

1 asi, mida ma ise võiksin teisiti teha

1 asi, mida teised võiksid teisiti teha


Refleksioon: 3,2,1

3 asja, mida ma täna kuulsin, nägin, tegin

2 asja , mida sa ei saanud

1 mõte, millele leidsid seose