אתרי מורשת בארץ ישראל

מקווה ישראל

Big image
נקודת חן מקווה ישראל