youtube

שיתוף סרטונים

חברת "יוטיוב" נוסדה ב2005. מטה החברה ממוקם בסן ברונו שבקליפורניה.

חברת "יוטיוב" היא אתר אינטרנט של שיתוף סרטונים וסרטים עולמית !!

בחרתי את חברת "יוטיוב" כי זה אתר אינטרנט שמעניין אותי, החברה מתחברת לנושא הגלובליזציה בכך שהיא מקשרת בין מדינות דרך הסרטונים.

אנשים מכל העולם יכולים לשתף סרטונים באתר החברה.

1.ב"יוטיוב" קיימים סרטונים רבים מצחיקים ,הסרטונים משפיעים על אנשים וגורמים לשמחה.

2.כל אחד יכול להפיץ סרטונים בחינם

3."ביוטיוב" יש סרטונים רבים עם תוכן שניתן ללמוד ממנו.1.ב"יוטיוב" קיימים סרטונים בעלי תוכן שלילי. ילדים יכולים לצפות בהם וההשפעה השלילית יכולה לגרום להם נזק.

2.צפייה מרובה בסרטונים גורמת ל"בזבוז זמן" .

3.כל אחד רשאי לעלות איזה סרטון שהוא רוצה, וזה כולל סרטונים שבהם משפילים ילדים אחר.