Evangelari de sant Meddard

Art corintic

Any de creacio

Es va escriure entre l'any 500 al 600 d.C
Big image

Escriptor del evangeli

Medardo de Noyón (456-545) sant francès, de l'església catòlica, bisbe i màrtir, bisbe de Noyon. La seva festivitat se celebra el 8 de juny.

WEB GRAFIA