קבלת חומש בראשית

כיתה ב'2 תשע"ה

************************************************************

רמי קלינשטיין - מתנות קטנות
Big image

למרחב הכיתתי