Innovatief organiseren

De kracht achter nieuwe ideeën

Begripsdefinitie

De organisatie zo inrichten dat nieuwe ontwikkelingen en ideeën worden gestimuleerd. Hieronder valt:


  • het bieden van ruimte voor talentontwikkeling
  • Verschillende afdelingen met elkaar in contact brengen om kennis te delen.
  • Werknemers laten meebeslissen in de besluitvorming (http://www.encyclo.nl/begrip/innovatie

http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-management/sociale-innovatie-effectiever-dan-technologische-innovatie/

http://www.clearviews.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=14)

Drijfveren voor het werken in een organisatie

  • Werk dat afwisseling en variërende werkzaamheden biedt.
  • Werk dat goed samengaat met je privé-leven en gunstig aansluit op je vrije tijd.
  • Werk waarvan jij zelf de inhoud bepaald en dat je op je eigen manier kunt uitvoeren.

Trends in de route naar de ideale organisatie

  • Van organisatie naar organisering
  • Van ‘Human Resources’ naar Humans
  • Koppel uitvoering en beleid in functies: wie denkt, die doet ook (en vice versa)