כיל ICL "עוד דבר טוב שהתחיל בכיל"

מגישים: אור סלמן ורותם וולף

רקע כללי על החברה

"כיל" היא חברה ציבורית ישראלית.

שנת היווסדה- שנת 1968

מיקום החברה- כיל ממוקמת בישראל.

סניפי החברה- באירופה, אמריקה וסין.

ייצור החברה- כיל מייצרת ברום, אשלג, חומצה זרחנית נקייה, דשנים מיוחדים, פוספטים מיוחדים ומעכבי בעירה.

מפעלי כיל- כיל דשנים, כיל מוצרים תעשייתיים, כיל מוצרי תכלית, מגנזיום ים המלח בע"מ, איי.די.אי טכנולוגיות בע"מ

בחירת הנושא והקשר לגלובליזציה

בחרנו לעשות את העבודה על חברת "כיל" כי נחשפנו אליה בפרסומת בטלוויזיה והבנו שהחברה מספקת מענה לצרכים החיוניים לאדם. רצינו לחקור וללמוד עליה יותר. חברת "כיל" מתחברת לנושא הגלובליזציה בכך שהיא משווקת מוצרים מבוססי מינרלים ייחודיים וחיוניים לצרכי האדם לכל רחבי העולם בתחום המזון, החקלאות וחומרים מורכבים.

תרומת מוצרי "כיל" לאיכות הסביבה

מוצרי כיל דקה לשמונה - מרקט מסטר סרטי תדמית

תרומת מוצרי "כיל" בתחום המזון לאוכלוסית העולם השלישי

דקה לשמונה - כיל 2014

השפעות חיוביות לאנושות

לחברת "כיל" השפעות חיוביות לאנושות:

1. בתחום החקלאות- "כיל" מספקת דשנים לכל רחבי העולם. הדשנים והפוספטים ש"כיל" מייצרת הם חומרים חיוניים לענף החקלאות העולמית ומשפרת את איכות היבולים.

2. בתחום המזון- "כיל" מספקת רכיבים שימושיים חדשניים בתעשיית המזון על מנת לשפר את טיב המזון, איכותו, חיי המדף שלו ואת ערכיו התזונתיים.

3. חומרים מורכבים- "כיל" מספקת תרכובות וחומרים לתעשייה. כגון: מעכבי בעירה, פוספטים לתעשייה, מוצרי מגנזיה, תרכובות פוספטים וחומצה זרחתית ועוד.

4. תחום הרפואה- האשלג והפוספט ש"כיל" כורה ומייצרת משמשים מרכיב חיוני בתעשיית התרופות.

השפעות שליליות לאנושות

לחברת "כיל" מספר השפעות שליליות לאנושות:

1. כרייה של פוספטים לדוגמה בשדה בריר הסמוך לערד- הפעולה מהווה סכנה בריאותית לתושבים באזור הנחשפים לחומרים רדיואקטיביים. בנוסף פעולת הכרייה מהווה סכנה לבעלי החיים ולצמחים הגדלים באזור.

2. שאיבת המים- מים המלח לצורך הפקת אשלג- שאיבת המים מורידה את מפלס המים בים המלח ובכך נוצרת פגיעה במערכת האקולוגית באזור, נוצרים בולענים ובכתוצאה מכך יש סכנה לחקלאות לתיירות ועוד.

3. זיהום- מפעליה של חברת "כיל" פולטים גזי חממה הגורמים להתחממות הגלובלית ולסכנה בריאותית.