IO PRODUCTIONS

''Voor de beste kwaliteit producties!''

OVER ONS

IO Productions is een onafhankelijke productiemaatschappij en produceert
tv-programma’s voor zowel de publieke
als de commerciële omroepen.
IO Productions heeft de ambitie om
​met zoveel mogelijk eigen formats mooie tv voor de Nederlandse markt te maken en deze programma’s internationaal te verkopen.