Lesverslag leereenheden 16-01-2014

Gemaakt door michelle favier

samenvatting van de les

Vandaag zijn we de les begonnen met de opdracht van vorige week. We hebben vorige week een concept gekregen ik had cateringbedrijven en moesten hier dingen over onderzoeken. Zoals hoe ze op meerdere beoordelingssites stonden. Dit moesten we allemaal met elkaar vergelijken uiteindelijk moest ik een aantal caterings uitzoeken en hier verdere informatie over opzoeken zoals hun bedrijfsformule en bijvoorbeeld de openingstijden. Deze opdracht heb ik vandaag gelukkig afgekregen. Hierna moesten we weer terug naar het lokaal en kregen we een nieuwe opdracht. We kregen in groepjes van twee weer een nummer en daarbij hoorde een concept. We moesten eerst tien aanmaningen bedenken en hierna onderzoek doen of deze aanmaningen waar waren. Ik zat zoals meestal bij Nynke en wij hadden bed & breakfast toegewezen gekregen. We moesten een PowerPoint maken hierover Nynke en ik hebben verschillende bed en breakfasts opgezocht en vonden dit ook erg leuk om te doen. Uiteindelijk hebben we al de tien aanmaningen die we bedacht hadden kunnen beantwoorden en een mooie PowerPointpresentatie gemaakt die we volgende week moeten presenteren. We hebben ons best erop gedaan en hopen dat het presenteren volgende week goed gaat.