Cystadleuaeth! Competition!

#siarteriaithMG

Creu Arch Arwr! Create a Superhero!

Rydym yn chwilio am Archarwr, fel masgot i gynorthwyo plant ysgol Melin Gruffydd I fwynhau defnyddio'r Gymraeg ym mhob sefyllfa, y tu mewn a thu allan i'r ysgol.

We are looking for a Superhero to be a mascot for Melin Gruffydd children, as they strive to use and enjoy the Welsh language, both inside and outside of school.

Meini Prawf Llwyddiant! Success Criteria!

  • Rhaid bod yn Gymreig ei enw, ei henw / Has to be Welsh in name
  • Rhaid bod yn wreiddiol / Has to be original
  • Rhaid cael enw bachog / Has to have a catchy name
  • Rhaid ei gyflwyno yn glir a thaclus ar bapur A4 / Has to be neatly and clearly presented on A4 paper

Dyddiad Cau 23/6/17 Closing Date

Rhaid cyflwyno eich dyluniad erbyn Ddydd Llun 26/6/17 os gwelwch yn dda. Cofiwch nodi eich enw a'ch dosbarth ar gefn y dudalen.

Please present your design no later than Monday the 26/6/17, and remember to note your name and class on the reverse.


Pob lwc! Good luck!