Antibioticagebruik Veehouderij

Resistentie

Wat is Antibiotica resistentie?

Antibiotica is een middel om virussen en bacteriën uit te schakelen, deze kunnen echter resistent worden tegen de antibiotica waarmee ze worden bestreden; het werkt hetzelfde als de waterpokken, je wordt er maar een keer ziek van want je lichaam herkent het virus de volgende keer en weet dan wat het moet doen om het te bestrijden. Zo werkt het dus ook met antibiotica resistentie: virussen weten hoe ze de antibiotica kunnen bestrijden en daarom werkt de antibiotica niet meer.

Heel veel infectieziektes kunnen worden bestreden met antibiotica, twee voorbeelden hiervan zijn de pest en de ziekte van lyme. Voorbeelden van bacteriën die tegen vele soorten antibiotica kunnen (multiresistente bacteriën) zijn de MRSA bacterie en sommige E. Coli bacteriën die onder andere ESBL aanmaken om resistent te worden

Resistentie mechanisme

Dit zijn alle resistentie mechanismen:


  • Inactivering of destructie van het antibioticum
  • Verbindindingsmechanisme veranderd zodat er geen binding tussen antibiotica en cellen meer kan ontstaan.
  • De snelheid verandert waarmee de antibiotica uit een cel wordt gepompt (effluxpompen)
  • Celwandsynthese verstoring
  • Remming van eiwitsynthese
  • Remming dna-synthese

Natuurlijk spelen ook menselijke factoren een rol in antibiotica resistentie.

Onnodig voorschrijven van antibiotica en verkeerd gebruik hiervan dragen bij aan de resistentie.

Het is aan de farmaceutische industrie om de medicijnen aan de patient te leveren. In het onderzoek naar nieuwe medicijnen is de farmaceutische industrie de investeerder.

Wat heeft de veehouderij hier mee te maken?

Als wij veel en langdurig antibiotica aan ons vee toedien is de kans groot dat bacteriën resistent worden. Al deze bacteriën komen dan in ons lichaam als we dit vlees eten en deze resistente bacteriën dragen hun resistentie over aan alle aanwezige bacteriën met gebruik van dna uitwisseling.


Het vlees met de resistente bacteriën komt vervolgens in de schappen van de supermarkten terecht en als de consument dit vlees niet goed genoeg bereidt zal de consument hier ernstig ziek van worden. In de ziekenhuizen hebben de artsen vervolgens de grootste moeite de patient beter te maken omdat de antibiotica die gebruikt wordt niet meer werkt. In sommige gevallen resulteert dit in de dood van de patient.


Antibioticagebruik is helaas nodig om ons vee, dat vrij dicht op elkaar staat, te beschermen tegen infectieziekten. Maar het kan en moet minder, gemiddeld gebruiken we 200 mg antibiotica per kilo vlees en daarmee staan we op de derde plaats van landen die het meeste antibiotica gebruiken in de veehouderij. Graag willen wij de richting van Denemarken op met een antibioticagebruik van 50 mg/kg vlees.


Door de vermindering in het antibioticagebruik zullen er minder bacteriën resistentie ontwikkelen en het aantal doden en zieken veroorzaakt door de deze bacteriën zal dalen.