Fusionsenergi

Av Mads Sjöberg-Madsen och Liam Tilles

Vad är fusion?

Fusion är processen som sker i solen och alla andra stjärnor i Universum. Till skillnad från kärnkraft (fission), där atomkärnor klyvs, så går den här reaktionen ut på att två atomkärnor slås samman och bildar en större atom. I det här fallet handlar det om vätekärnor som smälter samman och bildar en heliumatom. När atomkärnorna smälter ihop och förenas så behövs det inte längre lika mycket energi för att hålla ihop atomen, vilket gör att energi blir över. Den överskottsenergin avges i form av värmeenergi som därefter kan utvinnas och omvandlas till elektricitet.


Fusion är dock en extremt kraftfull process och därför kan vi inte i nuläget använda oss av den under kontrollerade förhållanden.


Källhänvisning:

http://www.ne.se/lang/fusionsenergi (2013-11-19)

http://www.miljoportalen.se/energi/framtidens-energi/stjaernornas-energi/?searchterm=fusion (2013-11-26)


Big image

Kärnkraftsforskning

I nuläget har man inte lyckats bygga en fungerande fusionsreaktor men det finns flera försöksanläggningar där man experimenterar och hittills har man nått stora framsteg inom fusionsforskningen. Om man lyckas uppnå detta så kommer vi få en, i princip, oändlig energikälla då fusionskraft, precis som solen, räknas som förnybar och frigör enorma mängder kärnenergi.


Problemet är dock, att fusion förutsätter att man har en extremt högt temperatur då materian måste vara i plasmatillstånd. Det är endast då som atomerna kan uppnå hastigheten som krävs för att kollidera tillräckligt hårt för att smälta samman fullständigt. Det innebär att vi på jorden måste uppnå en temperatur på åtminstone 100 000 000 000° C för att göra detta möjligt, vilket gör detta ännu mer komplicerat eftersom att det krävs mer energi för att komma upp i den extremt höga temperaturen än den energimängd som egentligen kan utvinnas genom fusion. Man vet ännu inte hur man ska hantera denna energiförlust.


Källhänvisning:

http://people.kth.se/~e97_bli/fusion.html (2013-11-26)

http://www.miljoportalen.se/energi/framtidens-energi/stjaernornas-energi/?searchterm=fusion (2013-11-26)

Big image

Miljöpåverkan och lagringsmöjlighet

Fusion är en helt miljövänlig energikälla bortsett från de stora riskerna vad gäller radioaktiviteten som kan släppas ut om det skulle ske en olycka. Fission är baserad på en kedjereaktion och är mer riskabel än fusion som upphör vid samma stund som man slutar tillföra energi.


Det finns en indirekt lagringsmöjlighet då det inte går att lagra kärnenergin, men det kan däremot vattnet som innehåller vätet som man använder sig av i processen.


"Man kan se det som när man bakar en kaka, man kan lagra ingredienserna men inte själva resultatet (alltså kakan). " - Mads Sjöberg-Madsen, 2013-11-28, 12:42


Fusionskraft används inte i världen idag, och har därmed effekten 0. Den enda nackdelen är att det är väldigt dyrt då det läggs ner en hel del pengar på forskning och det är ännu osäkert om man verkligen kommer kunna uppnå någonting betydelsefullt.


Källhänvisning:

http://www.miljoportalen.se/energi/framtidens-energi/stjaernornas-energi/?searchterm=fusion (2013-11-26)