Moslims In Dialoog

Volgt kritisch & onderzoekt

Reactie op de mislukte poging tot karaktermoord van NRC journalist Andreas Kouwenhoven


Afgelopen week pakte het NRC Handelsblad groots uit met een drieluik over ‘cyber-jihad’. Een deel daarvan werd gewijd aan Moslims In Dialoog. U kunt er vanuit gaan dat we in euforische stemming waren, toen wij hoorden dat wij waardering voor ons werk zouden krijgen in een landelijke krant. We wisten echter nog niet precies waar het om ging. Er zijn namelijk een aantal mooie resultaten die onze werkgroep de afgelopen tijd heeft behaald.

Denk hierbij aan een islamofobe reclameposter die mede door ons toedoen is weggehaald. Daarnaast moest een vooringenomen psychiater die rechters adviseerde over het opsluiten van moslims na een interventie van ons het veld ruimen. Tevens hebben wij een aantal islamitische zendingsprojecten en journalistieke onderzoeken gedaan die we met trots en tevredenheid hebben afgerond.

Helaas was de euforie van korte duur toen het artikel daadwerkelijk gepubliceerd werd. Iedereen werd opgeschrikt door de tendentieuze krantenkop. Het was heel spijtig om te vernemen dat er een hele foute weergave van ons platform is gegeven en dat ons team zich daar absoluut niet in herkent.

Het was namelijk beschamend slecht geschreven; de onwaarheden sijpelden langs de regels. Alsof het stuk niet door een journalist maar een stagair is vervaardigd, die uitermate slecht geïnformeerd is en de journalistieke beroepsethiek nog onderwezen moet krijgen.

Om een duidelijk beeld te geven van het soort krantenartikel waarmee wij hier te maken hebben en hoe Andreas Kouwenhoven er met gestrekt been in is gegaan, verwijzen we graag naar de volgende analyse die wij naar aanleiding van het artikel hebben gemaakt. In deze analyse scheiden we het kaf van het koren, zoals we wel vaker gedaan hebben met de artikelen van Kouwenhoven.

Analyse

Om de zin van de onzin te onderscheiden worden de aantijgingen separaat onder de loep genomen


De analyse die wij hebben gedaan, geeft haarfijn aan waarvan er sprake is. Andreas Kouwenhoven heeft middels zijn artikel moedwillig en op doorzichtige wijze geprobeerd ons in diskrediet te brengen. Hij was geenszins van plan om het artikel waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en met open vizier te brengen.

Welk belang zou Andreas Kouwenhoven erbij hebben om het platform Moslims In Dialoog in diskrediet te brengen zou u zich nu wellicht afvragen. De animositeit van Kouwenhoven jegens het platform Moslims In Dialoog is ons inziens verklaarbaar. Het heeft alles te maken met wat Kouwenhoven in het artikel onbesproken heeft gelaten (wellicht om niet de indruk te wekken bij de lezers dat hij er een persoonlijk belang bij heeft dat het artikel tendentieus zou zijn), en dat is dat hij in het verleden ook een ‘doelwit’ van ons is geweest.


Hier wordt afgerekend met oud zeer, wat direct te herleiden is naar het journalistieke integriteitonderzoek dat wij naar hem hebben verricht. Dat onderzoek heeft heel wat los gemaakt bij de NRC-redactie en dat werd ons niet in dank afgenomen kunnen we u vertellen. Het was zo erg dat de NRC ombudsman Sjoerd de Jong genoodzaakt was om een artikel erover te publiceren dat moest dienen als damage control.

Column NRC ombudsman

Bestaat die rokende aspirant jihadist wel

We hebben met ons onderzoek naar het artikel van Kouwenhoven willen aantonen dat malafide praktijken zoals die van Perdiep bij de Trouw, ook bij andere ‘kwaliteitskranten’ aan de orde zijn. Maar omdat er geen landelijke hype ontstond heeft de NRC zichzelf de ellende van Trouw weten te besparen.


Ruim een jaar later komt Andreas Kouwenhoven met dit artikel op de proppen om ons en dus ook indirect ons onderzoek in een kwaad daglicht te plaatsen. Het causale verband is dan ook gauw gelegd. De NRC doet precies waar ze ons van beticht; namelijk criticasters in diskrediet brengen om ze monddood te krijgen.


Het betreffende onderzoeksverslag kunt u via de onderstaande link inzien.

Onderzoeksverslag

Perdiep viel door de mand bij Trouw. Hoe zit het eigenlijk bij NRC ?

We moeten Andreas Kouwenhoven en de NRC redactie helaas teleurstellen. De karaktermoord met voorbedachten rade is niet gelukt. Dit simpelweg, omdat de feiten aan onze kant staan. Ook hebben wij er, zowel onder moslims als onder niet-moslims, juist meer steun en volgers aan overgehouden.

Daarnaast heeft het artikel ons de mogelijkheid gegeven om nogmaals aan te kunnen tonen hoe roekeloos Andreas Kouwenhoven te werk gaat en dat dit door de NRC redactie blijkbaar gedoogd of zelfs gestimuleerd wordt.

We vonden het triest om te zien dat Kouwenhoven de volgende dag van de redactie blijkbaar nog iemand uit de moslimgemeenschap mocht plukken, om de drieluik over ‘cyber-jihad’ ermee af te sluiten. Deze keer was het slachtoffer een onderzoekster van de Universiteit van Amsterdam (UvA), die op dezelfde authentieke werkwijze van Kouwenhoven getrakteerd werd. Alles was dus geoorloofd om haar reputatie te slopen. Dit alles ondanks de drie uitgebreide pogingen van de UvA om NRC ervan te overtuigen dat dit niets met waarheidsvinding & verantwoord journalistiek te maken heeft en het verstoken is van elke nuance, zoals dat te lezen is in het persbericht van de UvA.

Persbericht UvA

Reactie UvA-onderzoeker op artikel 'NRC'

Ook zij moest blijkbaar genadeloos aan de hoogste schandpaal genageld worden om haar te kunnen zien bloeden. Waarom? Gewoon, omdat de NRC dat kan.

Dit soort artikelen over moslims zijn helaas exemplarisch voor de malafide werkwijze van riooljournalisten zoals Andreas Kouwenhoven. Het laat kritisch-objectieve lezers achter met een laffe (nare) smaak in de mond.

Na dit verduidelijkt te hebben, willen we tot slot zeggen dat we ons niet door dit soort ordinaire intimidaties van de NRC of van Ahmed Marcouch en zijn baasje Lodewijk Asscher (of van wie dan ook die ons monddood wilt maken) uit het veld laten slaan.

Zolang moslimhaat, intimidatie en geweld jegens moslims in Nederland niet als iets onwenselijks worden gezien, mede dankzij de moderne heksenjacht van de media en de politiek die de verhoogde sfeer van moslimhaat en xenofobie krampachtig in stand proberen te houden, zullen wij onze stem hiertegen blijven verheffen.

En tegen diegenen die het maar niet willen begrijpen, of die het niet bevalt dat moslims ook een uitgesproken mening mogen hebben over hypocriet, leugenachtig, racistisch en moslimhatend tuig van de richel, zouden we in koor willen zeggen, geïnspireerd door een van onze vermeende ‘doelwitten’ AbouTaleb: "Rot dan op!"