Hoe

kan je het leren

Het doel

Het doel van je stage is om in de praktijk het vak te leren. Je hebt hierin zelf een grote verantwoordelijkheid. Jij stuurt jouw leerproces. Je krijgt hiervoor een aantal handvaten.

Big image

SMART-methode

Ten eerste wat wil je leren: je gaat voor jezelf doelen stellen over wat je wilt leren. Een hulpmiddel hiervoor is de SMART-methode. Op de volgende bladzijde wordt de SMART-methode uitgelegd.

Daarnaast moet je vaststellen wat je gaat leren en wanneer je dingen gaat leren.

In de bijlage staat een overzicht van de kerntaken, werkprocessen en competenties die horen bij het beroep.