Lõputöö kokkuvõte

Irina Maslovskaja

Poomismäng „Arva ära, kes see on?“

Eesmärк: Arva ära sõna, mida sinu käest küsitakse. Arva ära selles olevaid tähti ennem, kui kogu luukere saab üles riputatud!


Tegutsejad: üks mängija; võistkond


Reeglid:

  • Mängijad pakuvad korda mööda tähti, mis võivad sobida ette antud sõnale.
  • Kui on selline täht olemas, siis see täht avaneb sõnas.
  • Kui aga pakutud täht puudub, tekib luukerele üks kriips.
  • Kui luukere on tervenisti ära joonistatud, siis mäng on läbi.
  • Kui mängija(te)l õnnestub ära arvata sõna, siis avaneb järgmine tase.


Aeg: ei ole piiratud

Mängu läbiviimiseks kasutatud e-õppevahendidHinnang valitud vahendite sobivusele.


Olen jätkuvalt rahul LearningApps ja Padleti keskkondadega. LearningApps annab võimalust väga kergesti ja kiiresti luua rakenduse. Lisaks sellele on seda kerge kasutada. Mängu loomiseks saab kasutada pilte, helisid, videoid. Seda programmi saab kasutada ka SMART-tahvli peal.

Padlet on hea keskkond, kus saab rühmana teha tööd ning koheselt näha teiste osalejate vastuseid.

Debriifing


Debriifingu viisin läbi Padlet keskkonnas.

Kuna tagasiside oli positiivne, siis ma arvan, et mäng täitis oma eesmärki.

Sihtrühm ja kontekst


Antud mängu saab kasutada laste jaoks, kes on lasteaia ettevalmistusrühmas, või õpilaste jaoks, kes on 1. või 2. klassis.

Arvan, et mängu reegleid ja käiku ei pea muutma. Oleks vaja, et lapsed saaksid mängu põhimõttest aru.

Kokkuvõte


Ma olen väga õnnelik, et minu mäng tutvustas minu rühmakaaslastele uue mänguga, mida saab mängida e-teel. Lisaks sellele andsid nad idee, et seda mängu saab ka teises keeles.