חלוקת 1967

מה קרה במלחמת ששת הימים?

הקו הירוק

גבולותיה של ישראל לפני 1967 שיקפו את פרישת הכוחות הישראלים והערבים מיד לאחר מלחמת העצמאות ב-1948. רשמית לא היה זה קו גבול אלא קו הפרדת הכוחות בין ישראל לשכנותיה. רוב חלקי הקו הירוק משמשים היום כגבול מנהלי בין השטחים עליהם חלה ריבונות ישראל, לבין שטחים המנוהלים על-ידה באמצעות ממשל צבאי או על-פי הסכמים עם הרשות הפלסטינית.

בעד או נגד חזרה לקווי '67

הנימוקים שלי:

מהסיבה הבטחונית- ככל שיש לנו יותר שטח כך יש לנו אוכלוסייה גדולה יותר וצבא גדול יותר שיכול להיות נאמן למדינה לפעול למען המדינה.

מהסיבה הכלכלית- אם נוותר על השטחים נוותר גם על ים המלח, אשר מקדם את התיירות בארץ במידה רבה ומכניס כסף. וגם נצטרך לפצות את הפליטים על הזמן אשר היו מחוץ לארץ שזו הוצאה עצומה.

סיבת יחסי החוץ- יחסי החוץ שלנו גם ככה אינם טובים כעת, ועדיף לוותר על השטחים כדי לא לקלקל אותם עוד יותר.

מהסיבה הדמוגרפית- כיום אנו מוקפים בהמון אויבים מוסלמים, לכן אם נכניס פליטים לתוך המדינה יהיה לנו עוד יותר מוסלמים מפני ויכול להיות שהם יהפכו לרוב וייתקמו פה כל מיני ניסיונות למהפכות בשלטון.

סיכום

לסיכום, אני חושב שעדיף לנו שלא לוותר על השטחים כיוון שבעקבות הנימוקים שלי מדינת ישראל תפסיד יותר מאשר תרוויח.

אני שמח שיכולתי לחלוק את דעותיי ואני לא חושב שכולם צריכים להסכים איתי, אבל כן מחויבים לכבד את דעותיי.