הקו הירוק

1949-1967

קווי 67

קווי 67' הם הכינוי לקווי שביתת הנשק שנקבעו בהסכמים של ישראל ושכנותיה בתום מלחמת העצמות בשנת 1949 קווי 67 היו קווי הפרדת הכוחות בין ישראל לשכנותיה ולא קווי גבול,שמו של קוו זה נקרא כך כי הוא צויר בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים. מדובר בגבול מנהלי, שהשטחים הנמצאים מעבר לגבול מנוהלים על ידי ישראל באמצעות ממשל צבאי או תחת הסכמים שהושגו לאורך השנים עם הרשות הפלסטינית, המעניקים לה סמכויות שלטון בשטח. שליטתה של ישראל בשטחים מעבר לקו הירוק מתבטאת באספקת שירותי חשמל, מים, טלפון ותמיכה כלכלית המתבטאת בסיוע כספי חודשי.

בעד או נגד לחזור לקווי 67

אני בעד החזרה לקווי 67 מהנימוקים הבאים:

הגורם הכלכלי

מבחינה כלכלית אני חושב שאם נחזור לקווי 67, הסכנות הביטחוניות יפחתו וכך תיירים רבים יטיילו בארץ ללא חשש, התיירות תעלה והכנסות המדינה יעלו.

הגורם הביטחוני

אם נחזור לקווי 67 נוכל ללכת בבטיחות ברחוב ללא דאגה ברחובות וללא חשש מפיגועים.

הגורם המדיני פוליטי

אם נחזור לקווי 67, חלק מהמדינות יכול להגיד על ישראל שהיא נגד דו קיום ודבר זה יכול להוביל להחרמת ישראל במדינות רבות.

לסיכום

לאחר נימוקים אלו אני לא בטוח אם לחזור לקווי 67 מצד אחד אני בעד דו קיום אבל מצד שני החיים שלי בסכנה כל עוד הקווים אינם נמצאים
הסבר מדהים: מדוע אסור לסגת ל קווי גבולות 67 בבקשה לשתף