עבודה גבורה וגיבורים

חלק יצירתי

מיהו גיבור עבורנו?

במהלך העבודה על גבורה וגיבורים גילנו מהי גבורה , מי הם גיבורים אשר עזרו , תרמו וחרפו נפשם למען הזולות והאחר.

גבורה עבורנו היא הקרבה עצמית , נתניה , אהבה ועזרה לזולת , דאגה לאחר ובדיקה לשלמו . אדם אשר מוכן לתת מעצמו , לסכן את חייו את ממונו ואת כבודו ומעמדו למען אדם או קבוצה אחר/ת מבלי שיוצא לו מכך כל רווח הדבר נעשה רק מתוך דאגה ועזרה לאחר. אנשים אשר סיכנו את חייהם ואף נרצחו ונפגעו באופן הקשה ביותר בשביל לעזור לאחר –הם גיבורים .

החלק של תנך

הגבורה בתקופת התנך

אנו בחרנו בדמות אברהם אבינו כגיבור מכמה סיבות: ראשית, אלוהים מצווה על אברהם לצאת מארצו לארץ רחוקה, כלומר ה' מצווה על אברהם לעזוב את כל רכושו ומולדתו בשביל ללכת לארץ זרה. אברהם עשה את מה שה' אמר לו לעשות, זה מראה על גבורה בכך שהוא עוזב את כל מה שהוא מכיר ואוהב בשביל לעשות את ציווי ה'.

בנוסף, כשלוט היה בסדום הייתה מלחמת מלכים בה 4 מלכים נלחמו ב5 מלכים, ולוט נפל בשבי בזמן המלחמה.

אברהם שומע שלוט נפל בשבי יוצא אליו כדי להציל אותו ונלחם ב4 מלכים כדי להציל את לוט, זה מראה על גבורה בכך שאברהם סיכן את חייו כדי להציל את לוט ובעצם בקרב זה הוא היה יכול למות.

כמו כן, כשאברהם היה בן 99 שנים ה' ציוה את אברהם על מצות ברית מילה. אברהם הקשיב לה' ועשה ברית מילה לו ולכל בני ביתו, מעשהו מראה על גבורה בכך שאברהם ביצע את דבר ה' בגיל מאד מבוגר, מבלי לערער על דברי ה'.

החלק של מחשבת ישראל

הגבורה בחלק זהבמקור "איגרת השמד לרמב"ם" הגבורה באה לידי ביטוי בכך שבאיגרת זו דן הרמב"ם בתגובה היהודית לתופעת השמד במרוקו ובספרד. הרמב"ם קובע שהאנוסים שנאלצו להתאסלם כדי להציל את חייהם, דינם לא כדין עובדי עבודה זרה, ולא חל עליהם הכלל של ייהרג ואל יעבור. הוא אומר להם לעזוב את ארצם מהר ככל האפשר, כדי שיוכלו לקיים את אמונתם בגלוי במקום שאין בו רדיפות ואינוס לשמד. היצר שנכבש הוא יצר האמונה מכיוון שבשביל להישאר בחיים הם היו צריכים לכבוש את היצר של האמונה היהודית כדי להישאר בחיים מכיוון שהמוסלמים אמרו להם שאם לא יסכימו עם דת האסלאם בפומבי הם יהרגו אותם.

במקור "סיפורו של רבי עקיבא" הגבורה באב לידי ביטוי בכך שבאותה תקופה היו גזרות שאסרו ללמוד וללמד תורה ואילו רבי עקיבא נתפס מלמד תורה ולכן עונה על ידי הרומאים ובזמן העינוי הוא קרא את "קריאת שמע" ובכך קידש את עצמו. היצר שנכבש הוא יצר החיים מכיוון שלמרות הגזרות שגזרו על היהודים באותה תקופה עדין המשיכו ללמוד וללמד תורה מעשה שדינו הוא מוות ,ולמרות זאת המשיכו במעשיהם .

החלק של היסטוריה

הסבר קצר על התקופות

הגיבורים שבחרנו בכל תקופה

לסיכום, כל הדברים שציינו גרמו לנו התרגשות רבה, היה מעודד לקרוא שלמרות הקושי והאיום על חיי האדם, היו גיבורים בכל תקופה שבדקנו, אך למרות כל סיפורי הגבורה, אלו היו עדיין טיפה בים של אכזריות כלפי העם היהודי בדורותיו, היה עצוב לקרוא על חלקים כמו התנאים שהיהודים עברו בזמן תקופת השואה והיחס כלפיהם כאל "כלבים".