10 הדברות להוראה בסביבה מתוקשבת

* השתמשו והתבססו על ידע קודם בלמידה

  1. * בחרו את הזמנים המתאימים ביותר ללמידה מתוקשבת
  2. * הכירו את התכנים היטב לפני שאתם מביאים אותם לכיתה
  3. *אפשרו לתלמידים להיות אקטיביים בלמידה
  4. * למד אסטרטגיות ללמידה שמתאימות להוראה בסביבה תוקשבת
  5. * שימוש נכון ויעיל בכלי סימון (מרקר) בעת קריאת מסמך או טקסט
  6. *שימוש נכון ויעיל באורינות חזותית המצורפת לטקסט או המסמך
  7. *יש לערוך עיצוב גרפי מיטבי מחודש ולהימנע מעומס קוגניטיבי
  8. * למד את התלמידים להיזהר ולהימנע מאתרים בלעי תכנים בעיתיים
  9. *הפיכת התלמיד ללומד אקטיבי בסביבה דיגיטלית