Gastcolleges kopopleiding!

Semester 2, studiejaar 2014-2015

Gastcollege week 3.10 Passend onderwijs

Op maandag 13 april staat er een gastcollege gepland over Passend onderwijs.


Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er per 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Wat zijn de gevolgen voor jouw stageschool en voor jou als docent?


Het gastcollege wordt gegeven over het MBO en VO en wordt verzorgd door Matty Hendriks, Ellen van den Boomen, Maud Ras en Esra van den Broek.


Het college begint om 09.30u en in een uur zal eerst algemene informatie volgen. Daarna gaan jullie in groepen uiteen voor een verwerkingsopdracht en om op maat de koppeling te maken met je eigen stage. Het eerste uur zal plaatsvinden in E-1.16 (collegezaal).

Big image

Voorbereiding

In week 3.8. volgt een voorbereidende opdracht op de Wiki. Jullie ontvangen een mail als deze is geplaatst.

Gastcollege week 4.1. Vernieuwend onderwijs

Op maandag 20 april staat er een gastcollege gepland over vernieuwend onderwijs. Directeur Sjef Drummen van vo-school Niekee in Roermond komt vertellen over onderwijs op hun school.


Het gastcollege is van 11.15- 12.45u in E-1.16 (collegezaal).


Nabespreking zal plaatsvinden in de leerwerkgroep.

Artikel uit Special "Superleraar" van de Volkskrant 11-04-2015 over Niekee

Big image
Big image

Voorbereiding:

- bekijk onderstaande documentaire van Nieuwslicht 'de onderwijzer aan de macht' over vernieuwend onderwijs. Hierin komen vernieuwende scholen in Nederland aan bod, waaronder Niekee.


Aanbevolen/verdiepend:

- filmpje over de leerling in 2020

- filmpje van Sir Ken Robinson over veranderende paradigma's in het onderwijs. Filmpje dat je echt gezien moet hebben als docent!

- vervolg op bovenstaand filmpje van Sir Ken Robinson

- bekijk de documentaire van Nieuwslicht over de Superschool

- dossier Leraar 24 over soorten onderwijs in Nederland


Heb je interessante nieuwe links/artikelen/filmpjes etc.? Mail dan even naar e.kraaijvanger@han.nl , dan worden ze hier geplaatst!

Aanbevolen/ verdiepend

Gepersonaliseerd leren: hoe leert de leerling in 2020?
RSA Animate - Changing Education Paradigms