הולכים בשביל הזה"ב

זה"ב = זה באחריותי!

במעלה הגליל, מעונה הולכים בשביל הזה"ב