נאום מוסוליני בפרלמנט

ראש ממשלת איטליה, עומד לשאת נאום בפרלמנט

נאום מוסוליני

ראש ממשלת איטליה, עומד לשאת נאום בפני הפרלמנט שבו צפוי להכריז על איטליה כדיקטטורה מוחלטת ובנוסף אף עשוי להציג תכנית לדיכוי מתנגדיו.אתר ממנו נלקח המידע- https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99#.D7.94.D7.9E.D7.A6.D7.A2.D7.93_.D7.A2.D7.9C_.D7.A8.D7.95.D7.9E.D7.90

נאום מוסוליני

Saturday, Jan. 3rd 1925 at 7-9pm

1 Piazza di Monte Citorio

Roma, Lazio

הכניסה אסורה לחיות בית, לחיות משק ולחברי האופוזיציה

What Is Fascism?

קטע מקור- פשיזם-מדברי מוסוליני על המשטר הראוי

סימן ההיכר של הדמוקרטיה הוא המונח "כולם",מונח שרווח מאוד במאה ה-19.מה
שבאמת חשוב הוא: המעטים - והטובים ביותר. ]...[הדמוקרטיה, שהפכה את חיינו לנטולי
צבע וריסקה את אישיותנו, נמצאת במצב של קריסה. ]...[
האיכות חשובה לנו מן הכמות; אנו רוצים בגרעין מצומצם, נחוש והחלטי - שעקרונותיו
מושתתים על בסיס מוצק, אשר יודע מה הוא רוצה וצועד קדימה להשיג את מטרותיו;
איננו מעוניינים בעדר צייתן ונכנע, ההולך אחרי הרועה אך נעלם לכל עבר כשהוא שומע
את נהימתם של הזאבים. איטליה חייבת להשיב את ימיה המהוללים לקדמותם - או לחדול
מלהתקיים.
ההמון הוא עדר, וככזה הוא פועל על פי יצרים ודחפים ]...[.את הוד מעלתו, ההמון, יש
להוריד מן הבמה. ]...[יש לתת להמון את הרווחה הרבה ביותר כדי שלא יציק בטענותיו
ולא יפריע בהתפרעויותיו


מקור- http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94775007#112.3254.6.default

עמוד 110

תשובה לשאלת החקר

שאלת החקר שלנו היא כיצד השפיעה האידיאולוגיה על צעדים מרכזיים שבצע המנהיג?

האידיאולוגיה הפשיסטית אותה למדנו בזכות מקורות המידע מבוססת על עקרונות מרכזיים:

-המדינה מעל הכל

-מנהיג אחד ומפלגה אחת

-האדרת המלחמה והכח

מוסולני האמין באידאולוגיה הפשיסטית והיא השפיעה על דרך פועלו בכמה דרכים

ראשית, ניתן לראות שכאשר קמו מתנגדים לסגנון השלטון של מוסולני בו המדינה היא מעל הכל, הוא דיכה אותם באמצעות פחד רב שנבע מהוצאות פומביות להורג של ראשי המתנגדים וכך מנע חופש ביטוי.

בנוסף מוסולני הכריז על איטליה כדיקטטורה וביטל את מוסדות השלטון הדמוקרטיים (כגון האופוזיציה), זאת בעקבות תמיכתו בעיקרון הפשיסטי- מנהיג אחד ומפלגה אחת.

ניתן להבחין בתמונות הרבות שמוסליני נאם תמיד עם מדי צבא, וקיים מצעדים רבים בהם האדיר את הצבא והכח שלו, הוא אף כבש שטחים רבים ומטרתו העיקרית הייתה להפוך את איטליה לאימפריה, כדי לבסס את מעמדה כאחת המעצמות החשובות של אירופה.