Norske bodegårder

Livet på bondegårdene

Bøndene ville gjerne kjøpe gården sin for å slippe å betale leieavgift. De bøndene som eide sine egne gårder fikk hogge tømmer hvis gården hadde skog. En selveier familie var tryggere. En selveiersønn hadde rett til å arve gården etter foreldrene sine. Mennene på gårdene hadde som oppgave å hogge tømmer, pløye, slå gress med ljå, jakte, slakte griser og kuer og rodde fisk ,mens kvinnene arbeidet mest i huset og fjøset men de måtte også kunne mannsarbeid fordi mennene kunne være borte i flere måneder.

Joda de dyrket

Bøndene i Norge klarte ikke å dyrke nok korn til alle som bodde i landet. Bondefamiliene spiste ,grøt ,flatbrød og lefse hele året. Jordeierene ville heller eie bergverk, sagbruk eller skip fordi det ville borgerene tjene mer på enn å eie gårder.